Direct een advocaat nodig?

Bel ons: +31 (0)30 - 214 50 24

Offertes in de ICT: hoe geschillen te voorkomen?


Blog Benno Blindenbach,ICT- en Internetspecialist Advocaten In De Praktijk

 

In de media is er regelmatig aandacht voor 'mislukte' of veel te dure ICT-projecten. Ook in mijn praktijk wordt er veel geprocedeerd over de uitvoering van ICT-overeenkomsten. Waar ligt dat  aan? Wat kun je als ICT-ondernemer doen om geschillen te voorkomen?

 

De klant wil niet betalen omdat het geleverde niet zou zijn wat was afgesproken 

   

Juist in de ICT wordt er veel gediscussieerd over de vraag of het opgeleverde wel voldoet aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen. De beantwoording van die vraag is lastig omdat het daarbij gaat om de verwachtingen die de klant redelijkerwijs mocht hebben op grond van de overeenkomst. Die 'redelijke verwachtingen' zijn natuurlijk een subjectief begrip. De klant zal zijn verwachtingen sneller redelijk vinden dan wat u als ICT-ondernemer vindt dat de klant had mogen verwachten.

Een goede offerte kan veel ellende schelen

Is het dan uiteindelijk een soort loterij, waarbij je maar moet afwachten tot een rechter beslist wat de redelijke verwachtingen mochten zijn? Nee, als ondernemer kun je de verwachtingen van je klant sturen. Dat moet je dan wel vooraf doen en bij voorkeur op zo’n manier dat naderhand te bewijzen is dat de klant goed is geïnformeerd. De offerte is bij uitstek het instrument om aan de klant (en in het slechtste geval aan de rechter) duidelijk te maken wat deze mag verwachten. Een goede offerte kan veel ellende, discussie en kosten besparen.

 

Omschrijf de wens van de klant zo goed mogelijk

In een goede offerte is het belangrijk zo concreet mogelijk de wens van de klant te omschrijven. Op die manier leg je al op voorhand vast waar de klant naar toe wil en kan daar achteraf geen discussie over komen. Heb je het gevoel dat in het proces van de ontwikkeling het doel van de klant wordt veranderd, is het belangrijk om ook dat schriftelijk vast te leggen.

 

Ook je eigen werkzaamheden kun je het beste zo uitvoerig mogelijk uitwerken. Omschrijf wat je gaat doen en bij voorkeur ook wat het gewenste effect daarvan zal zijn. Vermijd daarbij vage termen want die kunnen weer leiden tot nieuwe discussies. Wees dus zo concreet als mogelijk.

 

De klant wil niet betalen want het product is nog niet af

Een goede omschrijving van de stappen die in het proces zullen worden genomen, en hoe vaak deze stappen herhaald zullen worden, werkt ook zeker in jouw voordeel. Er moet op enig moment een einde komen aan je werkzaamheden terwijl juist in de ICT er altijd nog zaken te verbeteren zijn.

 

Hoe ga je het eindproduct presenteren aan de klant?

Omschrijf dus bijvoorbeeld dat het eindproduct gepresenteerd zal worden aan de klant (of aan de klant ter beschikking wordt gesteld voor testen) waarna er nog één ronde aanpassingen gedaan kunnen worden en vervolgens het product zal worden opgeleverd. Hiermee voorkom je het risico dat de klant je telkens weer met aanpassingen terugstuurt. Vaak is afgesproken dat betaling (of laatste deelbetaling) volgt na oplevering echter als het nooit tot een eindoplevering komt volgt de betaling ook nooit. Op bovenstaande wijze behoud je zelf de regie.

 

En wat kan er verder nog?

Een ander goed instrument om discussie achteraf te voorkomen zijn je Algemene Voorwaarden, mits je er goed gebruik van maakt. In je algemene voorwaarden kun je bijvoorbeeld eenvoudig de betalingscondities vastleggen of je aansprakelijkheid beperken voor het geval er iets mis gaat of het product toch niet aan de verwachtingen voldoet. Helaas worden de algemene voorwaarden niet altijd gehanteerd.

 

Algemene voorwaarden vooraf ter hand stellen

De wet schrijft voor dat algemene voorwaarden vooraf aan de klant ter hand moeten worden gesteld. De vroeger gangbare verwijzing naar de gedeponeerde stukken bij de Kamer van Koophandel, onder aan het briefpapier, volstaat niet. De voorwaarden moeten daadwerkelijk aan de klant ter beschikking zijn gesteld. Stuur ze dus mee met de offerte.

 

Directe link in de e-mail handtekening

Een andere mogelijkheid is in de handtekening van je e-mail een directe link naar de pagina op de website op te nemen waar de voorwaarden staan. In dat geval is het belangrijk dat de link direct naar de voorwaarden linkt (en dus niet naar de homepage, waarna er weer doorklikt moet worden) en dat de klant de voorwaarden kan opslaan om later nog eens te bekijken. Bij voorkeur staat de link standaard in je e-mail handtekening en stuur je de voorwaarden mee met de offerte.

 

Voorkomen is beter dan genezen

De tijd die je besteed aan een goede offerte kun je dus een hoop discussie en kosten in de toekomst besparen. Een goede offerte bevat in ieder geval de volgende onderdelen

  • Een concrete beschrijving van de wens van de klant
  • Een concrete beschrijving van jouw werkzaamheden
  • Een meetbare begrenzing van je werkzaamheden
  • Jouw algemene voorwaarden

 

Meer info of vragen?

Neem gerust contact op met Benno Blindenbach, ICT- en Internetspecialist, Advocaten in de Praktijk.

E-mail: blindenbach@indepraktijk.com.

 


vorige pagina

Onze specialist:

 

 


Benno Blindenbach

 

Juridisch Service Contract
Onbeperkt telefonisch advies en screening contracten

Naar Juridisch Service Contract »